Selecteer een pagina

Indien u betrokken bent (geweest) bij een ongeluk, kan er schade ontstaan. Veel mensen denken in dat geval aan materiële schade. Zo is er bij een verkeersongval bijvoorbeeld vaak sprake van blikschade. De immateriële schade wordt vaak vergeten. Toch kan hier wel degelijk sprake van zijn na een ongeval. We noemen dergelijke schade ook wel letselschade.

Er is sprake van letselschade wanneer u een kwetsuur aan lichaam of geest heeft overgehouden als gevolg van een ongeval. Denk hierbij aan een schram, breuk, inwendig letsel of verbranding. Letselschade kan echter ook psychisch van aard zijn. Onder immateriële schade valt daarom ook schade die u lijdt als gevolg van pijn, verdriet en verminderde levensvreugde. Hier kunt u ook een vergoeding voor krijgen, namelijk smartengeld. Maar wanneer kunt u dit eigenlijk eisen? Dat vertellen wij u in deze tekst.

Lichamelijk letsel door toedoen van een ander
Net als bij een vergoeding voor letselschade gelden er voor smartengeld ook een aantal eisen. Het is namelijk niet zo dat u na een ongeval standaard smartengeld krijgt. U heeft namelijk alleen recht op smartengeld wanneer u lichamelijk letsel oploopt door toedoen van een ander. Dit staat in de Nederlandse Wet.

Hoogte smartengeld
Nu u weet wanneer u smartengeld kunt eisen, bent u vast benieuwd naar het bedrag dat hier tegenover staat. De uitkering die u krijgt wanneer u in aanmerking komt voor smartengeld, verschilt echter per geval. Er wordt namelijk naar verschillende zaken gekeken voordat de hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld. Zo kijkt men onder meer naar de ernst en impact van het letsel op uw leven. Daarnaast spelen ook leeftijd en geslacht mee. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor smartengeld en hoe hoog dit bedrag uit kan vallen? Neem dan contact op met een juristenkantoor. Zij kunnen u hier alles over vertellen.

Hoe claim ik smartengeld?
Bent u er inmiddels achter dat u in aanmerking komt voor smartengeld? Dan moet u hiervoor een claim indienen. Een goede voorbereiding is hierbij essentieel. Hoe beter u voorbereid bent, des te hoger de vergoeding uit kan vallen. Daarom is het handig om een letselschade advocaat in te schakelen. Hij kan een claim voor u indienen en staat u gedurende het traject juridisch bij. U zet zo’n specialist in wanneer een gang naar de rechter niet te voorkomen is. U hoeft zelf overigens niets te betalen voor een letselschade advocaat. Zo’n advocaat verhaalt de kosten namelijk altijd op de tegenpartij.