Selecteer een pagina

De basiszorgverzekering is voor iedereen in Nederland een bij wet vastgestelde verplichting, daar kun je dus niet onderuit en dat is maar goed ook. Medische kosten kunnen namelijk al snel hoog oplopen en dan is het goed dat je daartegen in zekere mate verzekerd bent. Je kunt er dus niet voor kiezen je wel of niet te verzekeren, maar je hebt binnen de verplichte verzekering wel een aantal keuzes.

Keuze van zorgverzekeraar
De inhoud van de basiszorgverzekering ligt vast, maar er kunnen wel verschillen in premie bestaan tussen de aanbieders ervan en in de keuze van de zorgverleners waarvoor vergoedingen voorzien worden. Goed om dus in jouw specifieke situatie even na te gaan welke aanbieder voor jou de beste is.

Keuze van zorgverzekering
In Nederland is enkel de basiszorgverzekering verplicht. Je kan zelf nog kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten om zo meer risico’s te dekken. Het is helemaal aan jou om uit te maken of je hierop intekent of niet. Ben je van oordeel dat je door een bepaalde aandoening of door jouw medische geschiedenis een hoger risico loopt, dan is deze aanvullende verzekering zeker het overwegen waard. Hier worden hogere vergoedingen betaald en worden meer behandelingen in aanmerking genomen. Je moet er wel rekening mee houden dat de verzekeringsmaatschappij het recht heeft jou te weigeren op basis van jouw dossier.

Eigen risico
In de basiszorgverzekering is het zo dat er een bij wet bepaald eigen risico bestaat. Voor mensen die niet verwachten veel zorgkosten te moeten maken, loont het om dat eigen risico te verhogen. Je te betalen premie kan daardoor namelijk aanzienlijk zakken. Het is natuurlijk moeilijk te voorspellen hoe jouw toekomst er medisch gezien zal uitzien, dus toch maar beter voorzichtig mee omspringen.

Bron: Zorggigant.nl