Wanneer kunt u smartengeld eisen?

Indien u betrokken bent (geweest) bij een ongeluk, kan er schade ontstaan. Veel mensen denken in dat geval aan materiële schade. Zo is er bij een verkeersongval bijvoorbeeld vaak sprake van blikschade. De immateriële schade wordt vaak vergeten. Toch kan hier wel...