Selecteer een pagina

Er kan in ieders leven, vroeg of laat, een moment komen waarop bewegen niet meer vanzelf gaat. Dit kan tijdelijk zijn, maar ook van blijvende aard. Is het mogelijk om in en om het huis aanpassingen te doen, om zo ondanks de ontstane situatie thuis te blijven wonen?

Wat is er mogelijk?

Of het mogelijk en/of wenselijk is om een woning aan te passen aan de bewegingsproblemen van een bewoner, hangt van verschillende factoren af. Ten eerste moet er worden gekeken naar de aard van de problemen. Zijn deze van korte duur, bijvoorbeeld korter dan een maand, dan kan dit voor een hele andere afweging zorgen dan wanneer deze voor een langere periode gelden, of wellicht zelfs van blijvende aard zijn.

Zijn de problemen naar verwachting kortdurend, dan is het over het algemeen niet wenselijk om een woning compleet en blijvend aan te gaan passen. De aanpassingen zijn tenslotte vaak pas gerealiseerd wanneer de problemen alweer tot het verleden behoren. In dit soort gevallen is het vaak het best om met tijdelijke oplossingen een zo optimaal mogelijk situatie te creëren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een bed op de begane grond, wanneer traplopen naar de slaapkamer op een verdieping tijdelijk niet mogelijk is. Is iemand tijdelijk niet in staat om zelfstandig op te staan uit bed, dan kunnen tilbanden in combinatie met een tillift een oplossing zijn om de zorgverlener fysiek niet te zwaar te belasten. Het is vaak mogelijk om deze te huren. Zijn de problemen van blijvende aard of gaan zij in ieder geval lang duren, dan is een tillift kopen ook een optie.

Als het blijvend is

Ziet het ernaar uit dat de bewegingsproblemen van blijvende aard zijn, dan kan het de moeite waard zijn om het huis verder aan te passen zodat erin gewoond kan blijven worden. Het is goed om bij deze beslissing deskundigen in te schakelen. Zij kunnen niet alleen inschatten of het überhaupt mogelijk is om thuis de juiste zorg te ontvangen, maar ook of de woning wel geschikt is om aan te passen. Wanneer een huis bijvoorbeeld drie verdiepingen heeft, kan het in sommige gevallen beter te zijn om te verhuizen naar een gelijkvloerse woning dan om de bestaande woning van trapliften en andere voorzieningen tot voorzien.

Kan er goed in de eigen woning gebleven worden, dan dient er op basis van de beperkingen gekeken te worden naar welke aanpassingen noodzakelijk zijn. Hierbij zijn ruimtes als de badkamer en keuken vaak belangrijk, omdat het gebruik ervan ervoor kan zorgen dat iemand grotendeels zelfstandig kan blijven.